+420 776 590 000

 

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Prodávajícím (dále „Prodávající“) je firma

Bonanza Company s.r.o.
Nad Šutkou 540/14
182 00
Praha 8 Kobylisy
+420 776 590 000
e-mail: thani@email.cz
www.thanispa.com
Kupujícím (dále „Kupující“) se rozumí konečný spotřebitel  služeb.

1.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících – konečných spotřebitelů, které se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění ke dni 1. 1. 2014.

1.3. Prodávající dodává služby Kupujícím na základě elektronické objednávky uskutečněné v internetové prodejně www.thanispa.com nebo telefonicky na zákaznických linkách 776 590 000. Provozovatelem internetové prodejny www.thanispa.com je Bonanza Company s.r.o., Nad Šutkou 540/14, 182 00l, IČ: 24159816.

1.4. Kupujícímu doporučujeme ještě před objednáním zboží seznámit se s těmito Obchodními podmínkami  pro nákup služeb u Prodávajícího. Kupující provedením objednávky přijímá tyto Obchodní podmínky  Prodávajícího a vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím.

2. Objednání služeb, uzavření Kupní Smlouvy

2.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a správné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí Kupujícím v objednávkovém formuláři /mail, tel.č. a t.d.).

2.2. Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření Kupní Smlouvy. Zejména při chybně uvedené e-mailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího a Kupující je proto povinen tento údaj řádně uvádět. Telefonický kontakt je nutný pro upřesnění objednávky.

2.3. Elektronická objednávka je návrhem na uzavření Kupní Smlouvy a podléhá schválení a potvrzení ze strany Prodávajícího, v tomto případě se jedná o uzavírání Kupních smluv distančním způsobem – tedy na dálku. K uzavření platné Kupní Smlouvy dochází až po vyřízení objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4. Prodávající je vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat další potvrzení  objednané  zákazníkem služby,a to je zaplacená faktura na zálohovou častku nebo na celou častku ceny služby.

2.6. Kupující má právo jednou nebo vyměnit obsah objednávky  a nebo případně zrušit objednávku pouze v součinnosti s Prodávajícím (telefonicky, e-mailem).

3. Předmět Kupní Smlouvy

3.1. Předmětem Kupní smlouvy jsou  služby, uvedené  na internetových stránkách Prodávajícího.

3.2. Provedení služeb, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách Prodávajícího se stávají závaznými po potvrzení Kupní smlouvy.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo na změny a opravu případných svých služeb, uveděných na internetových stránkách Prodávajícího.

4. Cena zboží a služeb, placení

4.1. Při zpracování objednávky Kupující uhradí na účet Prodávajícího zálohovou častku 300 kč (nebo celou částku za objednanou službu) v době 3 – 5 pracovních dnů a doplatek za tuto službu (dobu trvání nebo druh služby, rezervovanou elektronicky nebo telefonicky) doplací přimo na místě na pokladně Prodávajícího.

4.2. K ceně služby, na přání Kupujícího,  může být připočítána cena  případně dalších poplatků,  neuvedených v objednávce  (zapůjčení ručníku, jednorazových pantoflí, vodz a.t.d), může to být zaplaceno na pokladně Prodávajícího.

4.3. Potvrzení pladby – vystavenou a uhrazenou fakturu musí Kupující přinést vytištěnou s sebou.

4.4.  Kupující hradí peněžnou částku převodem z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího, jestli nedošlo k domluvě uhradit celou částku za službu na pokladně Prodávajícího.

4.5.  Prodávající   si vyhrazuje právo na úpravy nebo změny cen svých služeb na internetových stránkách Prodávajíciho.

6. Dodací lhůta

6.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky do konce doby platnosti slevové akce,

6.2.  Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže kupujíci neměl možnost tuto službu využít v době platnosti akce a má tomu potvrzení ( připadně i z nemocnice ).

6.3. Dodací lhůta bude prodloužená,  jestliže z jakýchkoliv důvodů Prodávajíci nemůže poskytnout Kupujícímu služby v době platnosti akce.

7. Reklamace

7.1. Reklamační informace může být Kupujícím sdělená jakoukoliv vhodnou formou – dopisem, e-mailem, telefonicky na thani@email.cz  nebo na tel. č 776 590 000.

8. Odstoupení od Kupní smlouvy

8.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1) Občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14-ti) dnů od  Objednávky. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být Prodávajícímu sděleno písemnou formou. Pro vrácení peněžní částky je optimální vyplnit číslo bankovního účtu Kupujícího.

8.2. Při odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu bude platba vrácena do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.

9. Výměna služeb,  Vrácení peněžní částky – úhrady – přeplatku.

9.1. Pokud jste si objednali nějakou službu a z jakýchkoliv důvodů nemůžete jí využít,  rádi Vám jej jednou vyměníme za jinou službu.

Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné domluvit dopředu.

9.2. Úhrada  za vrácené již zaplacené služby,  případně přeplatek u výměny je v případě nákupů na internetových stránkách bude vrácená převodem na účet Kupujícího.

10. Podmínky uplatnění akčních služeb:

Podmínky na našem webu pro naše klienty jsou stejné jako byli podmínky našich služeb na slevových portalech !
Na internetových stránkách www.thanispa.com vyplníte objednávku:

“  REZERVOVAT – OBJEDNÁVKA – VYPLNIT ÚDAJE – OBJEDNAT“

Objednávku lze vyplnit telefonicky i uhradit částku za služby přímo na místě,

 • Na Váš mail dostanete fakturu k zaplacení zálohové častky 300 kč,

nebo zaplaťte celou částku za objednané služby,

 • Úhraďte, prosím, fakturu během 3-5 dnů,
 • Udělejte si rezervaci CO NEJDŘÍVE, večerní nebo víkendový pobyt

cca 5-20 dnů předem na tel. č. 776 590 000,

 • Fakturu a potvrzení o úhradě je nutné přinést s sebou,
 • Doplatit do celé ceny objednané služby je možné přímo na pokladně salónu,

Připlatky:

 • Zapůjčení ručníku za poplatek 20 kč,
 • Jednorazové pantofle a houbičku na mytí si můžete zakoupit přímo na místě,
 • K dispozicí minibar – v nabídce vždy sekt, víno, pivo, voda, čokoláda,
 • Podle přání si můžete přiobjednat výzdobu místnosti, ovocný talíř nebo občerstvení,
 • Po domluvě možnost využití vířivku ve 4 za dvojnásobnou cenu,
 • Můžete u nás oslavit vyročí, narozeniny, setkat se s kamarády a pod.,

na Vaše přání všechno připravíme.

Děti:

 • Dítě do 6 let v doprovodu dvou dospělých mají vstup zdarma

Zákaz:

 • Zákaz přinášení alkoholu a jídla,
 • Zákaz použivání krémů a olejů před vířivkou nebo v sauně pod pokutou 3000kč,

Storno:

 • Zrušit objednávku nebo přeobjednat se můžete jen jednou minimálně 24 hodin předem,

jinak rezervace propadá bez vracení zálohové častky,

 • Zpoždění prosím hlásit telefonický nebo SMS, čekací doba 20 min bez nahlášení,

poté rezervace bude zrušena nebo poskytnutá dalšímu klientovi bez vrácení zálohové částky,

Pokuta:

 • V případě, jestliže klient nepříjde v rezervovanou hodinu, neomluví se,

nenahlásí zrušení telefonicky nebo SMS musí klient uhradit pokutu ve výši zálohové částky.

Vstřícnost:

 • V každém případě, jestliže dojde do nepochopení, nedorozumění, onemocnění,

nebude-li možnost dostavit k nám včas, a v jiných situacích – neváhejte nás kontaktovat

vždy snažím každému klientovi vyjít vstříc a od klientů očekáváme to samé.

Děkujeme za dobrou spolupráci, pochopení a těším se na Vaší návštěvu, Vážení Klienti.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Prodávající je oprávněn nakládat s osobními údaji Kupujících ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů – zejména : jméno a příjmení, adresa bydliště – místa dodání, telefonní číslo a emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní Smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a také pro obchodní činnost Bonanza Company s.r.o.

11.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, pokud toto nebude Kupujícím omezeno na základě jeho oznámení.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2015 na nákupy na www.thanispa.com společnosti Bonanza Company s.r.o.